korean english chinese japanese thai
Maitreya Rael
พระอริยเมตย จากทิศตะวันตก
ขบวนการไรเลีย
ยูเอฟโอมีจริงหรือไม่?
UFO ในประวัติศาสตร์
ข้อความ
สัญลักษณ์แห่งอนันต์ไม่มีทึ่สิ้นสุด
3 สมบัติมาร์ค
ข้อความใหม่จากพระเจ้า
ยูเอฟโอในพระพุทธศาสนา
ขุมทรัพย์ล้อ
คำทำนายในพระพุทธศาสนา
ป่าไก่ชน?
ฝรั่งเศส ประเทศของไก่
เมื่อไหร่ที่พระอริยเมตย จะปรากฏ?
พันธกิจของพระอริยเมตย
ตำแหน่งพื้นฐานของเรเอลเลียน
หนังสือของ พระอริยเมตย

 

 

 

 

 

free download


 
HOME > Maitreya Rael

 

ในพระคัมภีร์มีคำทำนายว่าพระพุทธเจ้าองค์ใหม่จะเสด็จมาจากทิศตะวันตกในปี 3000 ตามปฏิทินพุทธ
เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อบอกชาวพุทธทุกคนว่าพระพุทธเจ้าจากตะวันตกเป็นหนึ่งในพวกเราและ เมตยราเอล ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและผู้นำทางจิตวิญญาณของขบวนการ ไรเลี่ยน ระหว่างประเทศคือหนึ่งเดียว

 

[รูปปั้นของราเอล]

 

 

 

 

 

 

 

 
พระอริยเมตไตรย ราเอล คือ พระอริยเมตไตรยที่แท้จริงจากตะวันตกที่ชาวพุทธทุกคนรอคอยมานาน

Contact : 010-9603-5615

E-mail : muhan1023@hanmail.net

Copyright(c) พระอริยเมตไตรย ราเอล All right Reserved